Drewniana XIX wieczna dzwonnica w Jugowicach

Powrót do listy
Drewniana XIX wieczna dzwonnica w Jugowicach
Brata Alberta, 58-321 Jugowice