24.05.2021

Szkolenie - Ambasadorzy turystyczni w Aglomeracji Wałbrzyskiej

18.05 (wtorek) – godz. 9.00 – 13.00 – szkolenie prowadzone przez Panią Violettę Hamerską pot. „Poznanie się grupy, poznanie wspólnych potrzeb, nabycie umiejętności współpracy”. 

Szkolenie było juz drugim szkoleniem organizowanycm w ramach ramach projektu: . „Ambasadorzy turystyczni w Aglomeracji Wałbrzyskiej”, który jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii zgodnie z zawartą Umową nr III/30/P/63003/2820/21/DT.

Szkolenie zorganizowane było w Kompleksie Dworzysko w Szczawnie - Zdroju, Po szkoleniu odbyło się zwiedzanie Szczawna Zdroju.

Informacje nt. szkoleń w ramach projektu: „Ambasadorzy turystyczni w Aglomeracji Wałbrzyskiej”

W projekcie biorą udział przedstawiciele członkó LOT AW - osoby, które mają bezpośredni kontakt z promocją turystyczną w gminach i w atrakcjach turystycznych. Planowane szkolenia bodbywają się w formie wykładów, zajęć praktycznych podczas których uczestnicy szkoleń np. inicjują wspólne pomysły promocyjne, a także w formie praktycznej tzn. wycieczek – tzw. study tour po Aglomeracji Wałbrzyskiej, podczas którego uczestnicy szkolenia dobrze poznają potencjał turystyczny regionu. Szkolenia są realizowane w okresie kwiecień – grudzień 2021 r, z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych (lipiec, sierpień). W ramach szkoleń odbędzie się w sumie 8 spotkań, w tym 1 spotkanie dwudniowe – study tour po Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Realizacja programu szkoleń:

  1. przeprowadzenie 7 spotkań stacjonarnych w różnych miejscach/ atrakcjach turystycznych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Zajęcia te bdzielą się na część teoretyczną: wykład/ ćwiczenia (4 godz. ) i część praktyczną (podczas której przewidziane jest poznanie turystyczne danego miejsca przez uczestników szkolenia).
  2. przeprowadzenie dwudniowej wycieczek po Aglomeracji Wałbrzyskiej (tzw. study tour) – udział w tym zadaniu, poza zdobyciem praktycznej wiedzy nt. potencjału turystycznego regionu Aglomeracji Wałbrzyskiej zintegruje uczestników zadania i wpłynie na lepszą współpracę członków LOT AW na rzecz wspólnej promocji regionu i tworzenia wspólnego produktu turystycznego Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Celem całego programu szkoleń  jest zmotywowanie ich uczestników, zainspirowanie do tworzenia wspólnego produktu turystycznego, wzbudzenie poczucia sprawczości, a także przygotowanie do świadczenia usług turystycznych do nowej rzeczywistości po pandemii COVID – 19. Poza wiedzą nt. atrakcji regionu uczestnicy szkoleń zdobędą m.in. wiedzę, nt. marketingu w turystyce, poznają potrzeby współczesnego turysty, aktualne trendy w turystyce i pod okiem ekspertów będą mogli przygotować ofertę produktu turystycznego Aglomeracji Wałbrzyskiej dla różnych grup odbiorców z wykorzystaniem zarządzania sieciowego wykorzystując kanały promocyjne Stowarzyszenia LOT AW. Podczas szkoleń uczestnicy poznają dobrze walory regionu.

Autor: Katarzyna Matuła

Powrót do listy