Stara Kopalnia
Stara Kopalnia

Jak se dostat?

Katalog turistických zařízení

Vyberte kategorii, pokud chcete zúžit zobrazený seznam objektů:

Web byl vytvořen v českém jazyce v rámci projektu s názvem: Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko. Projekt č. CZ.11.2.45/0,0/0,0/15_003/0000304

Kalendář akcí

Zprávy