27.12.2021

Szkolne kluby turystyczne

16 grudnia 2021 odbyło się spotkanie podsumowujące działaność Szkolnych Klubów Turystycznych działających w ramach projektu pn. Ambasadorzy turystyczni w Aglomeracji Wałbrzyskiej, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rozwoju i Technologii. W projekt zaangażowało się pięć szkół z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej: Gminy Walim, Gminy Świdnica, Gminy Wałbrzych, Gminy Stare Bogaczowice oraz Gminy Głuszyca.  Na spotkaniu Prezes Anna Żabska wręczyła nagrodę Szkolnemu Klubowi Turystycznemu, którego konto cieszyło się największą popularnością i osiągnęło największe zasięgi odbiorców. Wszystkim klubom i ich opiekunom gratulujemy zaangażowania w działalność klubów, a w szczególności Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu, która zwyciężyła w konkursie.

Stworzenie modelowych Szkolnych Klubów Turystycznych w pięciu szkołach podstawowych z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej było jedym z głównych działań projektu "Ambasadorzy turystyczni w Aglomeracji Wałbrzyskiej".

Do projektu przystąpiły:

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Wałbrzychu - opiekun p. Monika Borecka

Szkoła Podstawowa Nr 8 w Świdnicy – opiekun p. Marzena Zięba

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Walimiu – opiekun p. Aleksandra Wójcik

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głuszycy – opiekun p. Janina Pałys

Szkoła Podstawowa w Starych Bogaczowicach – opiekun p. Małgorzata Matuszna

W każdej z tych placówek odbyły się spotkania i prezentacje multimedialne o atrakcjach turystycznych regionu, prowadzone przez przewodników z przygotowaniem pedagogicznym. Członkowie Szkolnych Klubów Turystycznych otrzymali opracowane na potrzeby projektu Paszporty turystyczne Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracja Wałbrzyska oraz materiały promocyjne i edukacyjne, które miały inspirować uczniów do odkrywania ciekawych miejsc podczas wycieczek. Do akcji tej aktywnie włączyli się członkowie LOT Aglomeracja Wałbrzyska (muzea, zabytki, atrakcje turystyczne, przewodnicy górscy) udostępniając nieodpłatnie obiekty i wspierając merytorycznie kluby i ich opiekunów.
 
Działanie to jest realizowane w ramach projektu: . „Ambasadorzy turystyczni w Aglomeracji Wałbrzyskiej” dofinansowanie zadania publicznego ze środków Ministerstwa Rozwoju i Technologii zgodnie z zawartą Umową nr III/30/P/63003/2820/21/DT

Autor: Katarzyna Matuła

Powrót do listy