26.04.2022

LOT AW pozyskał prawie 80 tyś. euro na turystykę rowerową

Unia Europejska dofinansowała kolejny projekt Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Prawie 80 tysięcy Euro zostanie przeznaczone na rozwój turystyki rowerowej w naszym regionie. Projekt realizowany jest wspólnie z Czechami, a europejskie środki pochodzą z programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

"Wszystkie statystki pokazują, że to bardzo ważna gałąź turystki, która rozwija się dynamicznie zarówno w Polsce jak i w Europie. Chcemy aby Aglomeracja Wałbrzyska była obszarem przyjaznym rowerzystom, nie tylko tych zawodowym, ale także tym, którzy traktują jazdę na jednośladzie jako rekreację i formę spędzania wolnego czasu z rodziną. Dzięki rowerom elektrycznym nasze góry są dziś o wiele bardziej dostępne" – wyjaśnia burmistrz Głuszycy Roman Głód, pełniący również funkcję wice-prezesa zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Rozwój turystyki rowerowej Ziemi Broumovskiej i Aglomeracji Wałbrzyskiej to pełna nazwa dofinasowanego projektu, który będzie realizowany w okresie od 1 maja tego roku do 31 października roku przyszlego. Partnerem ze strony czeskiej jest stowarzyszenie Společnost pro destinační management Broumovska, o. p. s., Wartość projektu po stronie LOT AW – to 79401,2 euro, w tym dotacja 85% w formie refundacji.
W ramach projektu powstanie nowoczesna strona internetowa wraz z aplikacją i szczegółowym opisem 40 tras rowerowych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej. Znajdą się na niej także wszelkie informacje związane z turystyką rowerową w poszczególnych gminach wchodzących w skład Aglomeracji Wałbrzyskiej. Dodatkowo zostanie zrealizowana kampania promocyjna promująca trasy rowerowe. W jej ramach powstanie 1000 zestawów rowerowych gadżetów promocyjnych, 10 000 kompletów materiałów promocyjnych (4 mapy opisujące różne obszary tras rowerowych), a także zostanie opracowany i wydrukowany w nakładzie 1000 egzemplarzy specjalny przewodnik rowerowy. Ponadto zostaną stworzone 3 videospoty promujące trasy rowerowe i zostanie wykonanych 200 profesjonalnych zdjęć. Na przełom września i października 2023 roku, z okazji zakończenia projektu zostanie zorganizowany polsko – czeski Festiwal Rowerowy.

Autor: Katarzyna Matuła

Powrót do listy