Zabytkowa remiza strażacka

Zabytkowa drewniana remiza strażacka z dzwonnicą i wozownią zbudowana została w 1829 roku. W 1910 roku strażnica została połączona z murowanym budynkiem mieszkalnym i w tej postaci przetrwała do dnia dzisiejszego. Po wojnie, ze względu na pogarszający się stan techniczny została wyłączona z użytkowania. W 2012 roku remiza została odrestaurowana zgodnie ze wskazaniami konserwatora zabytków i obecnie służy edukacji i sztuce. W obiekcie zgromadzono dokumenty nt. historii Jedliny- Zdroju, ciekawostki związane z dziejami miasta i twórczość lokalnych artystów.

Jeśli chcecie ją zwiedzić lub urządzić w niej spotkanie zadzwońcie do Centrum Kultury: 74 845 52 49.

Powrót do listy
Zabytkowa remiza strażacka
Warszawska 9, 58-330 Jedlina-Zdrój
tel.: 74 845 52 49