Park Północny

Park Północny to wzgórze porośnięte wspaniałymi starymi drzewami. W dolnej części parku rosną majestatyczne buki i dęby o potężnych i rozłożystych konarach, a wyżej górującymi drzewami są modrzewie sięgające do 40 metrów wysokości o lekko czerwonym drewnie. W głębi parku uwagę przyciągają piękne szpalery brzóz, dębów i drzew modrzewiowych. Brzoza, wysmukła o białej korze, osiąga wysokość do 20 m., gatunek najliczniej występujący to brzoza brodawkowata, której nazwa wzięła się od brodawek pokrywających jej młode pędy. Idąc aleją brzozową w górę trafiamy na ,,Słoneczną Polanę". Schodzą się tu trzy aleje drzew: brzozowa, modrzewiowa i dębowa. Jak głosi przekaz połączenie woni liści brzozy, dębu i igliwia modrzewiowego daje wspaniały mikroklimat. W tym miejscu kuracjusze i spacerowicze pobierają kurację oddechową. Tutaj należy wziąć głęboki oddech, aby wprowadzić do organizmu olejki eteryczne wydzielane przez otaczające drzewa.

Uroku dolnej części parku dodają oczka wodne powstałe na naturalnych stawach, jak również miejsca spacerowe i wypoczynkowe. Znajdują się tu także obeliski starochrześcijańskie. Park jest także miejscem, w którym organizuje się wiele imprez miejskich.

Powrót do listy
Park Północny
Centrum Uzdrowiska, 58-330 Jedlina-Zdrój