Kościół pod wezwaniem MB Śnieżnej

Kościół filialny MB Śnieżnej należy do najcenniejszych obiektów w Gór Sowich. Jest to jedyny na tym terenie, i jeden z nielicznych w Sudetach kościołów drewnianych pochodzący z 1564 roku. Od 1654 r. służył katolikom. W latach 1782 – 1785 do kościoła dobudowano kamienną wieżę (w miejsce drewnianej). Był gruntownie remontowany w latach 1925 – 1933, kiedy to wymieniono część elementów konstrukcji i sporą część stolarki, elementów wyposażenia i gontowe pokrycie dachu. Jest to budowla zrębowa, jednonawowa z emporą połączoną z chórem muzycznym, który obiega 3 ściany (ścianę z amboną tylko do połowy). Przy prezbiterium dostawiono małą kwadratową zakrystię. Nad nawą znajduje się drewniany strop pseudokasetonowy ze skromną dekoracją. Część płycin balustrady empory jest malowana. Kościół nakrywa dwuspadowy dach kryty gontem z okienkami w połaciach. Po bokach są nawy drewniane, otwarte soboty na konstrukcji słupowo – mieczowej. Na osi kościoła posadowiono masywną wieżę kamienną, dołem kwadratową, górą 8 – boczną, zwieńczoną barokowym hełmem. W przyziemiu wieży kamienny portal z 1748 r. Okna w nawie prostokątne. Wewnątrz dość bogate, zróżnicowane wyposażenie m.in. barokowa drewniana polichromowana ambona z XVIII w., drewniana polichromowana chrzcielnica z 1662 r.; zespół drewnianych, polichromowanych figur późnogotyckich z XV w. i barokowy krzyż z XVIII w., a także nagrobki i epitafia kamienna z lat 1700 -1790 (jedna płyta umieszczona jest na zewnątrz w murze wieży); konfesjonał z XVIII w. i dzwon z 1580 r. na wieży. Kościół wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 1215.

Powrót do listy
Kościół pod wezwaniem MB Śnieżnej
Świerkowa, 58-340 Sierpnica
tel.: 74-84-56-335