Kolej Bystrzycka z Jedliny-Zdroju do Świdnicy

Jednotorowa linia kolejowa łącząca Świdnicę i Jedlinę-Zdrój uważana przez wielu za jedną z najbardziej malowniczych dróg żelaznych w Polsce. Linia ma długość 24 km i w większości przebiega doliną rzeki Bystrzycy; wielokrotnie przecinając jej nurt. Kolej Bystrzycka została oficjalnie otwarta w 1904 roku. Trudne warunki terenowe sprawiły, że podczas jej realizacji wzniesiono liczne obiekty inżynieryjne tj.: mosty, wiadukty, przepusty oraz nasypy. Po II wojnie światowej linia kolejowa ulegała stopniowemu zapomnieniu i ostatecznie została zamknięta na początku lat 90. XX wieku. Obecnie trwają zaawansowane prace nad jej uruchomieniem, które ma nastąpić w 2021 roku.

Powrót do listy
Kolej Bystrzycka z Jedliny-Zdroju do Świdnicy
,