Park Krajobrazowy Sudety Wałbrzyskie

Park krajobrazowy utworzony w 1998 roku w celu zachowania krajobrazowych i kulturowo – turystycznych walorów Gór Kamiennych oraz Gór Wałbrzyskich. Powierzchnia Parku wynosi 6493 ha, a otulina 2894 ha. Od południa granice Parku pokrywają się z granicą polsko-czeską. W skład obszaru ochronnego wchodzi najwyższe pasmo Gór Kamiennych – Góry Suche z najwyższym szczytem w okolicy – Waligórą (936 m n.p.m.) oraz najwyższy szczyt Gór Wałbrzyskich – Borowa (853 m n.p.m.). W większości są one zbudowane ze skał pochodzenia wulkanicznego tj.: trachybazalty, porfiry i tufy. W granicach parku nie ma rezerwatów przyrody. Teren Parku jest szczególnie popularnym obszarem rekreacyjnym mieszkańców Wałbrzycha. Największy ruch turystyczny koncentruje się przy jedynym schronisku górskim na obszarze Parku – Andrzejówce powyżej Rybnicy Leśnej.

Powrót do listy
Park Krajobrazowy Sudety Wałbrzyskie
,