Kościół MB Różańcowej w Kamiennej Górze

Dawny kościół ewangelicki Trójcy Świętej wybudowany dla kamiennogórskich protestantów na pocz. XVIII wieku. Jego powstanie wiąże się z układem zawartym w 1707 r. w saksońskim mieście Altranstädt pomiędzy szwedzkim królem Karolem XII a austriackim cesarzem Józefem Habsburgiem. Ustalono wówczas, że dzięki łasce cesarza zwrócone zostanie mieszkańcom Śląska ponad 100 kościołów i pozwolono wybudować sześć nowych (Kamienna Góra, Jelenia Góra, Milicz, Żagań, Kożuchów i Cieszyn). Powstałe świątynie zaczęto określać mianem „kościołów łaski”. Do naszych czasów nie zachowały się tylko kościoły w Miliczu i Żaganiu. Dom modlitwy w Kamiennej Górze wzniesiono w latach 1709 - 1730 r. wg. projektu wybitnego architekta Martina Franza. Równolegle do kościoła powstała szkoła dla duchownych. Po 1945 r. budynek popadł w ruinę i stracił większość ze swojego wyposażenia (część przeniesiono do kościoła garnizonowego w Warszawie). Od 1972 r. stanowi samodzielną parafię. Wzniesiony, jak w przypadku innych kościołów łaski, na planie krzyża greckiego (ramiona są równe co do długości). Świątynia posiada sklepienia kolebkowe. Wewnątrz znajdują się rzędy empor, co pozwalało pomieścić około 4 tys. wiernych na miejscach siedzących. Dawniej kościół otoczony był rozległym zespołem cmentarnym, po którym do naszych czasów uchowała się tylko jedna kaplica grobowa rodziny Engmannów z 1805 r.

Powrót do listy
Kościół MB Różańcowej w Kamiennej Górze
,