Wieża widokowa na Trójgarbie

Trójgarb – charakterystyczna góra w Sudetach Środkowych posiadająca trzy wierzchołki o wysokościach (757, 778 i 738 m n.p.m.). Jeszcze przed II wojną światową miejsce to było chętnie odwiedzane przez kuracjuszy z pobliskiego uzdrowiska Szczawno-Zdrój, którzy rozkoszowali się panoramą z istniejącej tutaj dawniej wieży widokowej. Po starej konstrukcji drewnianej nie ma już śladu. Od roku 2018 na najwyższym „garbie” wznosi się nowoczesna wieża widokowa wykonana w konstrukcji stalowej z pięcioma platformami widokowymi. Wieża ma wysokość 27,5 metra i należy do najwyższych w Sudetach. Usadowiona została na rzucie trójkąta, co ma symbolizować trzy gminy biorące udział w projekcie: Czarny Bór, Stare Bogaczowice oraz Szczawno-Zdrój. Przy sprzyjających warunkach można z niej dostrzec nawet odległe Karkonosze z dominującą Śnieżką. Wieża na Trójgarbie powstała dzięki partnerskiemu projektowi Fundacji Edukacji Europejskiej i Nadleśnictwa. Na realizację projektu zużyto aż 67 ton stali, a całość przedsięwzięcia kosztowała 1,79 mln zł. 

 

Ekomuzeum Wokół Trójgarbu

– w gminach sąsiadujących z Trójgarbem (Czarny Bór, Stare Bogaczowice i Szczawno-Zdrój) powołano projekt, który ma nie tylko chronić przyrodę, lecz także wykorzystać jej piękno i atuty w promocji i rozwoju rynku turystycznego na obszarze gmin. Ekomuzeum podejmuje działania związane z wykorzystaniem i udostępnieniem lokalnych zasobów przyrodniczych Masywu Trójgarbu i Chełmca na cele turystyczne, poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej, służącej zmniejszaniu presji na obszary cenne przyrodniczo.

Powrót do listy
Wieża widokowa na Trójgarbie
,