Rezerwat przyrody Jeziorko Daisy

Na wschód od Lubiechowa, na zboczu góry Witosz (456 m n.p.m.), znajduje się rezerwat geologiczno-leśny „Jeziorko Daisy”, zwany również Zielonym Jeziorkiem. Jest to dawne wyrobisko wapienia, które w 1870 roku zamknięto, a wody opadowe zalały łom, tworząc mały staw o zielonej barwie. Na zboczach opadających do stawu, a nawet na drodze przy piecach wapienniczych, odnaleźć można liczne skamieniałości koralowców datowane na góry dewon (ok. 350 mln lat p.n.e.). Po zalaniu kamieniołom stał się celem wycieczek rodziny książęcej z Książa. Częstym gościem była tutaj księżna Daisy von Pless, która kazała przebudować jeden z pieców wapienniczych na romantyczne ruiny.

Powrót do listy
Rezerwat przyrody Jeziorko Daisy
,