Kościół św.Anny

 

Kościół pw. św. Anny w Nowej Rudzie. Obiekt wraz z pustelnią wzniesiony w 1644 r., jednonawowy, w stylu barokowym, przez fundację właściciela dóbr noworudzkich Bernharda II von Stillfrieda w miejscu wcześniejszej drewnianej kaplicy z 1515 r. Jeden z pierwszych barokowych kościołów górskich fundowanych przez szlachtę i arystokrację Ziemi Kłodzkiej. Znajduje się w nim drewniana, gotycka figurka św. Anny Samotrzeciej z 1495 r. W barokowym ołtarzu głównym obraz przedstawiający św. Annę uczącą Maryję i św. Joachima. Wokół kościoła i pustelni piaskowcowy mur wykonany przed 1810 r. oraz kamienny krzyż.

 

Powrót do listy
Kościół św.Anny
Góra Anny, 57-400 Nowa Ruda