dodano: 22.12.2020

Kamienna Góra

Miasto powiatowe położone w Kotlinie Kamiennogórskiej nad rzeką Bóbr. Powstanie Kamiennej Góry związane jest z dawnym szlakiem handlowym prowadzącym przez Bramę Lubawską ze Śląska do Czech. Szlak ten stanowił jedną z odnóg Szlaku Bursztynowego, który łączył Bałtyk z krajami południa Europy. Kamienna Góra powstała prawdopodobnie na tzw. surowym korzeniu, chociaż istnieje hipoteza o przekształceniu się wcześniejszej osady (ok. X wiek) spod Góry Zamkowej.

Miasto powiatowe położone w Kotlinie Kamiennogórskiej nad rzeką Bóbr. Powstanie Kamiennej Góry związane jest z dawnym szlakiem handlowym prowadzącym przez Bramę Lubawską ze Śląska do Czech. Szlak ten stanowił jedną z odnóg Szlaku Bursztynowego, który łączył Bałtyk z krajami południa Europy. Kamienna Góra powstała prawdopodobnie na tzw. surowym korzeniu, chociaż istnieje hipoteza o przekształceniu się wcześniejszej osady (ok. X wiek) spod Góry Zamkowej. Pierwsze udokumentowane informacje o mieście pochodzą z 1249 r. z dokumentu fundacyjnego wdowy po Henryku II Pobożnym Anny, która w niedalekim Krzeszowie (Krzeszówku) ufundowała zakon benedyktyński. W 1287 r. Bolesław I Surowy dokonał lokacji miasta na prawie niemieckim i przyłączył go do księstwa świdnickiego. Zahamowanie rozwoju miasta nastąpiło w czasie wojen husyckich, podczas których Kamienna Góra była kilkakrotnie niszczona i plądrowana. Względny spokój nastał dopiero po objęciu tronu przez Władysława Jagiellończyka. To za jego rządów w mieście zaczął rozwijać się ośrodek tkacki. Wojna trzydziestoletnia (1618 - 1648 r.) zapisała się tragicznie w dziejach miasta. Po wojnie miasto odżyło dzięki płóciennictwu, które rozwijało się bardzo szybko. Pomyślny rozwój przerwały dopiero wojny śląskie (1740 - 1763 r.). Miasto z racji swojego położenia na głównym szlaku z Czech do Polski stało się miejscem potyczek walczących armii. Na przedmieściach Kamiennej Góry doszło 23.06.1760 roku do jednej z najkrwawszych bitew wojen śląskich. 40 tys. armia austriacka pod dowództwem generała Laudona starła się z 11 tys. armią pruską dowodzoną przez generała Fouquet’a. Wojska pruskie zostały rozgromione, a propaganda pruska określiła tę bitwę mianem „Pruskich Termopil”. Dzięki dotacji Fryderyka II zwanego Wielkim miasto odzyskało dawny blask. Ponownie intensywnie rozwijały się manufaktury tkackie. Pod koniec wieku XVIII wraz z rozpowszechnianiem maszyn parowych zaczął rozbudowywać się przemył włókienniczy. Koniec wojen napoleońskich przyniósł rozkwit Kamiennej Góry jako ośrodka płóciennictwa lnianego oraz bawełnianego, a doprowadzenie linii kolejowej do miasta (1869 r.) jeszcze ten proces powiększyło. Podczas II wojny światowej wszystkie fabryki włókiennicze zostały zmienione na fabryki zbrojeniowe. Działania wojenne nie wyrządziły miastu większych szkód. Po 1945 r. wykorzystano istniejące fabryki i uruchomiono ośrodek przemysłu włókienniczego. Dzisiejsza Kamienna Góra charakteryzuje się stosunkowo zwartą zabudową, w wyniku czego centrum jak i jego najbliższa okolica znajdują się w niedalekiej odległości od siebie. Łączna powierzchnia miasta to 18 km2, zamieszkana przez około 19 tys. mieszkańców.

Autor: Katarzyna Matuła

Powrót do listy