dodano: 05.01.2021

Walim

Początki Walimia są słabo udokumentowane. Teren zasiedlony był prawdopodobnie w 1220 r. W XIII – XIV wieku Walim (Waltersdorf) jest miejscem eksploatacji złota i srebra.

W pocz. XIV wieku, na Górze Chojna Bolko I buduje Zamek Grodno, a jako zaplecze zamku powstaje wieś Zagórze Śląskie. Zamek Grodno pozostaje w rękach Piastów do 1392 r., przechodząc następnie w posiadanie czeskie, wreszcie w XVI w. przechodzi w posiadanie rodziny panów z Łagowa. Przebudowują oni gotycki zamek w stylu renesansowym i doprowadzają go do takiej postaci w jakiej przetrwał do dziś.

Przez wiele wieków Walim był związany z tkactwem i włókiennictwem. Była to wieś bogata i duża, dobrze rozwinięta i znacznie uprzemysłowiona osada tkacka. Równocześnie Walim stał się modnym letniskiem, stanowiącym bardzo dogodny punkt wyjścia na Wielką Sowę – najwyższy szczyt Gór Sowich.

Rozwój przemysłu, a w następnej kolejności rozwój turystyki spowodowały, że ówcześni właściciele fabryki – Websky, Hertman i Wiese zawiązali w 1908r. komendanturę budowy linii kolejki łączącej Jugowice z Walimiem. Pierwszy pociąg ruszył 04.06.1914 r. W Sudetach, w tym czasie, były tylko dwie kolejki, które miały trakcję elektryczną. Kolejka ta stała się dużą atrakcją turystyczną. W latach 1911-1914, wybudowana została przez Niemców potężna zapora wodna, spiętrzająca wody rzeki Bystrzycy i tworząca Jezioro Bystrzyckie. Zapora ma 44 m. wysokości, 230 m. długości i 29 m. podstawy. Powstały w ten sposób zbiornik gromadzi 8 mln m3 wody. W czasie II Wojny Światowej w okolicach Walimia hitlerowcy postanowili wybudować system podziemnych fabryk zbrojeniowych, aby ustrzec się przed ewentualnymi nalotami aliantów. Na terenie budowy utworzono przedsiębiorstwo budowlane o kryptonimie “Olbrzym” Na obszarze objętym pracami zorganizowano filię obozu koncentracyjnego GROSS-ROSEN. W 1995 r. udostępniono do zwiedzania Turystyczną Trasę Podziemnych Fabryk Walimia o długości 500 m

Autor: Katarzyna Matuła

Powrót do listy