dodano: 15.09.2014

Gmina Mieroszów - rys historyczny

Swoją wyjątkowość i specyfikę Gmina Mieroszów zawdzięcza interesującej, często burzliwej historii. Charakterystyczna lokalizacja na styku wpływów polskich, czeskich i niemieckich kreowała ważniejsze wydarzenia i wyznaczała kierunki rozwoju regionu.

Swoją wyjątkowość i specyfikę Gmina Mieroszów zawdzięcza interesującej, często burzliwej historii. Charakterystyczna lokalizacja na styku wpływów polskich, czeskich i niemieckich kreowała ważniejsze wydarzenia i wyznaczała kierunki rozwoju regionu. Początki tutejszego osadnictwa sięgają przełomu XI i XII wieku. W okresie tym kluczową rolę odgrywał warowny zamek Radosno, do którego przynależał znaczny obszar dzisiejszej gminy. Zamek stanowił ogniwo umocnień granicznych oraz strzegł traktu handlowego biegnącego ze Świdnicy do Bromova. Trakt ten w rejonie Obniżenia Mieroszowskiego zbiegał się ze szlakiem handlowym prowadzącym do Krzeszowa i Kamiennej Góry. U zbiegu tych dróg powstał Mieroszów, który na przestrzeni lat stał się najważniejszą osadą w regionie i w 1326 roku uzyskał prawa miejskie. Dynamiczny rozwój Mieroszowa i okolicznych ziem zatrzymał czas wojen husyckich, kiedy to cały region nękany był najazdami i grabieżami.

Kolejnym ciężkim okresem dla ziemi mieroszowskiej był czas wojny trzydziestoletniej. Wiele wiosek zostało wyludnionych, a sam Mieroszów kilkukrotnie zmagał się z pożarami. W XVI wieku większość ziem została włączona w poczet dóbr rodziny Hochbergów, których rezydencją był Zamek Książ. Rozwój tkactwa pozwolił na ponowny rozkwit regionu. Mieroszów stanowił wówczas centrum wymiany i handlu towarami, a w okolicznych wsiach zaczęły powstawać liczne zakłady rzemieślnicze.

Pomimo burzliwych okresów, które przetoczyły się przez tę część Europy, miejscowość uznawana była za miejsce spokojne. Świadczy o tym dawna nazwa Friedland, czyli spokojna kraina. Znakomite warunki klimatyczne w połączeniu z urzekającym pięknem tych terenów sprawiły, że kilka kilometrów od Mieroszowa w dawnym Görbersdorfie, a dzisiejszym Sokołowsku powstał pierwszy w Europie kurort uzdrowiskowy, na wzór którego powstało późniejsze Davos. Wydarzenie to ukształtowało wizerunek regionu na wiele lat.

Autor: Sebastian Pacyna

Powrót do listy