Logotypy źródeł finansowania projektu pn.: "Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych  - termin realizacji projektu: 1.01.2018 - 31.12.2020"

Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych - termin realizacji projektu: 1.01.2018 - 31.12.2020

11.09.2020

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i realizację kampanii promocyjnej LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej na terenie Czech (reklama prasowa i internetowa)

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przygotowanie i realizacja Kampanii promocyjnej LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej na terenie Czech – reklama prasowa i internetowa, Zadanie jest realizowane w ramach projektu Interreg V-A pn. „Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych” (nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304)

Autor: Katarzyna Matuła

Powrót do listy