Logotypy źródeł finansowania projektu pn.: "Infomost między Czechami i Polską - termin realizacji projektu: 1.11.2021 - 29.09.2023"

Infomost między Czechami i Polską - termin realizacji projektu: 1.11.2021 - 29.09.2023

03.03.2022

Wybór wykonawcy realizacji usługi kursów języka czeskiego

Informacja o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi przeprowadzenia kursów języka czeskiego zgodnie z zakresem merytorycznym projektu pt. „Infomost pomiędzy Polska a Czechami” dofinansowanego w ramach projektu Interreg V- A. (nr projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002843)  

Wybraną ofertą jest oferta, która spełniła kryteria formalne zapytania ofertowego:

 

Nazwa i siedziba wybranego wykonawcy:

LUMI TECHNOLOGY Katarzyna Bunkowska

ul. Baligrodzka 25, 48-303 Nysa

 

Cena zamówienia brutto: 98900,00 zł

 

Autor: Katarzyna Matuła

Powrót do listy