Logotypy źródeł finansowania projektu pn.: "Infomost między Czechami i Polską - termin realizacji projektu: 1.11.2021 - 29.09.2023"

Infomost między Czechami i Polską - termin realizacji projektu: 1.11.2021 - 29.09.2023

08.04.2022

Kursy języka czeskiego dla członków LOT AW

Rozpoczęły się kursy języka czeskiego dla 45 przedstawicieli członków LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowane z projektu „Infomost między Czechami i Polską”, który otrzymał dofinansowanie z programu Interreg V- A.

Zajęcia odbywają się online, dwa razy w tygodniu, w grupach 15-osobowych i będą trwały do końca listopada. Od grudnia 2022 r. planowana jest kolejna tura kursów dla dwóch grup. Bliskość granicy, coraz więcej turystów z Czech, możliwość współpracy z partnerami czeskimi, to tylko niektóre argumenty za tym, aby uczyć się czeskiego. Lektorami na kursie są: dr Ilona Gwóźdź-Szewczenko i dr Matusz Wiśniewski, którzy na co dzień uczą języka czeskiego w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Projekt „Infomost pomiędzy Czechami i Polską”, nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002843 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

 

Autor: Katarzyna Matuła

Powrót do listy