Logotypy źródeł finansowania projektu pn.: "Infomost między Czechami i Polską - termin realizacji projektu: 1.11.2021 - 29.09.2023"

Infomost między Czechami i Polską - termin realizacji projektu: 1.11.2021 - 29.09.2023

27.06.2022

Zapytanie ofertowe - wykonanie 6 videospotów

Poniżej publikujemy treść zapytania ofertowego na pozyskanie dokumentacji video – wykonanie 6 videospotów w ramach projektu pt. „Infomost między Czechami i Polską” dofinansowanego w ramach projektu Interreg V- A (nr projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002843)

Autor: Katarzyna Matuła

Powrót do listy