Logotypy źródeł finansowania projektu pn.: "Infomost między Czechami i Polską - termin realizacji projektu: 1.11.2021 - 29.09.2023"

Infomost między Czechami i Polską - termin realizacji projektu: 1.11.2021 - 29.09.2023

06.07.2022

Wybór wykonawcy realizacji usługi wykonania videospotów.

Wybór Wykonawcy na realizację zadania pn. Pozyskanie dokumentacji video – wykonanie 6 Videospotówzgodnie z zakresem merytorycznym projektu pt. „Infomost między Czechami i Polską” dofinansowanego w ramach projektu Interreg V- A. (nr projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002843)

Wybraną ofertą jest oferta, która spełniła kryteria formalne zapytania ofertowego:

 

Nazwa i siedziba wybranego wykonawcy:

FOTO ACC Grzegorz Łobodziński

Ul. Przybyszowska 17

35-213   Rzeszów

Cena zamówienia brutto: 31 980,00 zł

 

Autor: Katarzyna Matuła

Powrót do listy