Logotypy źródeł finansowania projektu pn.: "Infomost między Czechami i Polską - termin realizacji projektu: 1.11.2021 - 29.09.2023"

Infomost między Czechami i Polską - termin realizacji projektu: 1.11.2021 - 29.09.2023

15.07.2022

Wybór wykonawcy zadania na realizację dokumentacji fotograficznej zgodnie z zakresem merytorycznym projektu pt. Infomost między Czechami a Polską, dofinansowanego w ramach projektu Interreg V- A.

Wybór wykonawcy zadania na realizację dokumentacji fotograficznej zgodnie z zakresem merytorycznym projektu pt. Infomost między Czechami a Polską,dofinansowanego w ramach projektu Interreg V- A. 

Wybraną ofertą,  która spełniła kryteria formalne zapytania ofertowego:

 

Nazwa i siedziba wybranego Wykonawcy:

 

Michał Adamczyk

Łomnica, ul. Sudecka 2C, 58 - 340 Głuszyca

 

Cena zamówienia brutto 4 800 zł

Autor: Wioleta Grzeszczyk

Powrót do listy