Ścieżka edukacyjna

W bardzo atrakcyjnej turystycznie, ze względu na walory krajobrazowe i klimatyczne, miejscowości Zagórze Śląskie, poprzez  Rezerwat „Góra Choina” i wokół jeziora Bystrzyckiego prowadzi ścieżka  turystyczna o długości około 3 km. Zadaniem ścieżki jest edukacja ekologiczna. Umieszczone na niej tablice informacyjne - w ilości  26 sztuk, mają za zadanie  wyeksponowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych terenu. W trosce o wszystkich pieszych, podążających tą trasą ustawiono również ławki, kosze na śmieci, bariery i zabezpieczenia w miejscu punktu widokowego.

Ścieżka prowadzi z centrum Zagórza Śląskiego do Zamku Grodno, następnie wzdłuż Jeziora Bystrzyckiego, do Zapory Bystrzyckiej.

Powrót do listy