Podróż przez style architektury sakralnej

Opactwo Cystersów w Krzeszowie – Kościół Łaski w Kamiennej Górze – Kościół Zbawiciela w Wałbrzychu – Katedra w Świdnicy – cerkiew w Sokołowsku Zabytki sakralne Aglomeracji Wałbrzyskiej stanowią paletę różnych stylów architektonicznych i religii. Znajdziemy tu bogate barokowe świątynie tworzone przez znakomitych architektów i malarzy, nierzadko wybudowane na gotyckich fundamentach.

 

• Często na rozwój danego regionu wpływ miała działalność zakonów. Tak było np. w Krzeszowie, gdzie zaczynamy naszą wycieczkę. Już pod koniec XIII w. do Krzeszowa przybyli Cystersi, których działania i fundacje wpłynęły na całą okolicę. Znajdujące się tu pocysterskie opactwo dziś tworzą dwa kościoły z XVII i XVIII w., zachwycające architekturą, malarstwem i rzeźbą. Oba kościoły wpisane są na listę Pomników Historii Polski. 

 

• Jeden z dwóch zachowanych Kościołów Łaski znajduje się nieopodal Krzeszowa, w Kamiennej Górze. Bryła barokowej świątyni z 1730 roku wzorowana była na kościele św. Katarzyny w Sztokholmie. Niestety, bogate wyposażenie kościoła zostało wywiezione w latach powojennych. 

 

• Wyjeżdżając z Kamiennej Góry kierujemy się do centrum Wałbrzycha, nad którym górują dwie wieże kościelne – wyższa to kościół Aniołów Stróżów, gdzie możemy podziwiać m.in. renesansowe i barokowe płyty nagrobne. Druga to Kościół Zbawiciela -ciekawostką jest, iż świątynia ta wzniesiona została w 1789 roku wg projektu C. G. Langhansa - twórcy Bramy Brandenburskiej w Berlinie.

 

• Zwiedzając Kościół Pokoju w Świdnicy nie można pominąć innego ważnego zabytku sakralnego oddalonego o 10 min spacerem - to górująca nad miastem Katedra pw. św. Stanisława i Wacława z jedną z najwyższych w Polsce wież (101,5 m). Katedra także zachwyca swym bogatym barokowym wnętrzem, a dziś znajduje się tu siedziba Diecezji Świdnickiej. W 2018 roku prezydent Polski wyróżnił świątynię, nadając jej status Pomnika Historii

 

• Ciekawostką regionu jest także cerkiew w Sokołowsku. W 1901 roku z myślą o odwiedzających to uzdrowisko kuracjuszach rosyjskich została wybudowana niewielka świątynia prawosławna. Niestety, w latach powojennych wyposażenie cerkwi zostało zdewastowane. W 1996 r. została ona odkupiona przez społeczność prawosławną.

Powrót do listy