Logotypy źródeł finansowania projektu pn.: "Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych  - termin realizacji projektu: 1.01.2018 - 31.12.2020"

Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych - termin realizacji projektu: 1.01.2018 - 31.12.2020

Nr wniosku: CZ.11.2.45/0,0/0,0/15_003/0000304

Oś priorytetowa 11.2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.

Projekt dofinansowany przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska - Polska

 

Lider projektu:

Společnost pro destinační management Broumovska, o. p. s. (Klášterní 1, 550 01 Broumov)

Partner 1 – Gmina Radków

Partner 2- Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska

 

Termin realizacji projektu: 1.01.2017 – 31.12.2020

 

Celem projektu jest przygotowanie warunków do zorganizowania Geoparku, który będzie położony na terenie Republiki Czeskiej i Polski. Teren ten określają rejony, w których działają partnerzy projektu. Zadanie to będzie pierwszym etapem do przygotowania Światowego Geoparku UNESCO, w ramach projektu zostaną opracowane potrzebne strategie, przeprowadzona szeroka promocja marketingowa, a także powstanie muzeum (lapidarium) na terenie Gminy Radków.

 

Budżet projektu w stosunku do partnerów w okresie czterech lat realizacji projektu: 1.01.2017 – 31.12.2020

 

Jednostka budżetowa

Wydatki całkowite

Wartość wkładu własnego (15%)

Společnost pro destinační management Broumovska

 454 454,40 euro

68168,2 euro

Gmina Radków

436 667,89 euro

65 500,19 euro

Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska

149 660 ,80 euro

22 449,2 euro

Razem

1 040 783,09 euro

156 117,46 euro

 

Po stronie LOT Aglomeracja Wałbrzyska budżet projektu to 149 660,8 euro, z czego 85% stanowić będzie dotacja. W ramach projektu są przewidziane działania promocyjne (opracowanie i druk materiałów promocyjnych, produkcja wideospotów, bilbordy w Czechach, promocja w metrze w Pradze, reklama internetowa i prasowa, wizyty blogerów z Polski i z Czech, wyjazdy na targi turystyczne w Brnie i w Pradze, stworzenie bazy fotografii, coroczne konferencje), są również środki za transport, tłumaczenia  i uczestnictwo w spotkaniach roboczych, a także koszty osobowe obsługi projektu w ramach LOT AW.

Głównym celem projektu jest posłużenie się nowym tematem dla interpretacji przyrodniczego i kulturalnego dziedzictwa regionu i w ten sposób za pośrednictwem rozwoju geoturystyki rozszerzenie oferty dla ruchu turystycznego. Dalszym celem projektu jest przygotowanie do utworzenia Geoparku, który będzie obejmował cały obszar chroniony CHKO Broumovsko, Góry Stołowe i region wałbrzyski oraz rozwój turystyki rowerowej do interpretacji przyrodniczego i kulturalnego dziedzictwa regionu. 

Dalsze cele projektu:

- Opracowanie koncepcji rozwoju ruchu turystycznego.

- Opracowanie koncepcji rozwoju Geoparku na terenach partnerów.

- Opisanie poszczególnych miejsc istotnych dla geoturystyki .

- Wydanie materiałów promocyjnych

- Zbudowanie wspólnego CZ-PL portalu internetowego o profilu geoturystycznym.

- Stworzenie gry interaktywnej o tematyce geoturystycznej.

- Udział w targach turystycznych.

- Stworzenie informatora graficznego, wideo spotu i zorganizowanie banku zdjęć

- Wydawanie 4 x w roku elektronicznego biuletynu informacyjnego dotyczącego wydarzeń w ruchu turystycznym regionu.

Głównym działaniem inwestycyjnym, które będzie realizować Gmina Radków, jest budowa i udostępnienie lapidarium (muzeum) z eksponatami z różnych epok geologicznych. Lapidarium dopełni ofertę geologicznych ekspozycji, które za pośrednictwem ścieżek edukacyjnych proponują interpretację przyrodniczego dziedzictwa na Broumowsku. Lapidarium dopełni ofertę ekspozycją okazów z okolic Radkowa. Propagowaniem własnej wystawy i wystaw po stronie czeskiej przysłuży się lapidarium do rozszerzenia oferty dla miłośników geoturystyki oraz do wędrówek Polaków do Czech i odwrotnie.