Logotypy źródeł finansowania projektu pn.: "Infomost między Czechami i Polską - termin realizacji projektu: 1.11.2021 - 29.09.2023"

Infomost między Czechami i Polską - termin realizacji projektu: 1.11.2021 - 29.09.2023

18.02.2022

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usługi przeprowadzenia kursów języka czeskiego

Poniżej publikujemy treść zapytania ofertowego na świadczenie usługi przeprowadzenia kursów języka czeskiego w ramach projektu pt. „Infomost pomiędzy Polska a Czechami”.

Poniżej publikujemy treść zapytania ofertowego na świadczenie usługi przeprowadzenia kursów języka czeskiego w ramach projektu pt. „Infomost pomiędzy Polska a Czechami” dofinansowanego w ramach projektu Interreg V- A (nr projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002843)

Autor: Wioleta Grzeszczyk

Powrót do listy

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu [396 KB PDF]
Załączniki do zapyttania ofertowego [59 KB DOCX]